inne

SMA – rdzeniowy zanik mięśni

Dzisiaj wchodzimy w temat choroby nerwowo-mięśniowej: SMA, która jest najczęstszą genetycznie uwarunkowaną przyczyną śmierci niemowląt i małych dzieci. Częściowa edycja wpisu dn 9-8-2020 Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) występuje na całym świecie, z częstością 1:11000 żywych urodzeń. Nosicielem mutacji jest średnio co 42-50 osoba w populacji. Różnice w nosicielstwie i zapadalności zauważyć można w różnych szerokościach… Read More SMA – rdzeniowy zanik mięśni